Drömd båt Drömd båt
Är båten drömd blir den sällan fördröjd och går aldrig på grund.
Men som en skyttel går den från gryning till gryning, passerande
aftonen som inte speglas i floden, och fotsteg sköljda på stranden.