vinjett I huset långt på landet, sommaren 2021. Foto: Sigfrid Carlsson